to grupa kapitałowa specjalizująca się w dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Rozwiązania te wypracowujemy w ramach własnego Centrum Badawczo Rozwojowego, by w następnie efektywnie wdrażać je w strukturach klientów, często oferując przy tym obsługę naszego personelu.
Świadczymy usługi zarówno dla mikroprzedsiębiorców, dużych spółek Skarbu Państwa, jak i dla globalnych koncernów.
Zapraszamy do współpracy!

1
2
3
4
1

ARH+

Spółka matka, podmiot skupiający know-how oraz ośrodek decyzyjny Grupy ARH+

2

ARH+Mining

ARH+Mining to spółka świadcząca specjalistyczne usługi dla górnictwa, w tym w szczególności związane logistyką środków strzałowych

3

ARH+Mining CBR

ARH+Mining CBR to spółka odpowiedzialna za wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w branży górniczej, w szczególności związanych z logistyką środków strzałowych.

4

ARH+Graders

ARH+Graders to spółka odpowiedzialna za wypracowanie rozwiązań przemysłu 4.0 dla branży rolniczej

ARH+

Spółka matka, podmiot skupiający know-how oraz ośrodek decyzyjny Grupy ARH+

ARH+ Mining

ARH+ Mining to spółka świadcząca specjalistyczne usługi dla górnictwa, w tym w szczególności związane logistyką środków strzałowych.

ARH+ Mining CBR

ARH+ Mining CBR to spółka odpowiedzialna za wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w branży górniczej, w szczególności związanych z logistyką środków strzałowych.

ARH+ Graders

ARH+ Graders to spółka odpowiedzialna za wypracowanie rozwiązań przemysłu 4.0 dla branży rolniczej.

Centrum Badawczo Rozwojowe

Centrum Badawczo Rozwojowe ARH+ prężnie działa na rynku od 2014 roku, zajmując się dostarczaniem wysokospecjalistycznych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu nietypowych problemów za pomocą rozwiązań skrojonych specjalnie na miarę potrzeb klienta.

Z nieskrywaną radością i dumą informujemy, że 2 kwietnia 2020 roku Minister Rozwoju decyzją numer 4/CBR/2020 nadał spółce ARH+ sp. z o.o. status Centrum Badawczo Rozwojowego. Powyższą decyzję odbieramy jako duży sukces naszej grupy, będący potwierdzeniem słuszności przyjętej przez nas strategii oraz dowodem rzetelności, z jaką funkcjonujemy od lat.

Nadanie statusu CBR plasuje ARH+ wśród jednostek naukowych, tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, co przyjmujemy z pokorą, ale i poczuciem odpowiedzialności.

CBR ARH+ tworzy przede wszystkim rozwiązanie rynkowo potrzebne – skutecznie wdrażamy je zarówno w polskich mikroprzedsiębiorstwach, Spółkach Skarbu Państwa, jak i w globalnych koncernach. Dzięki tym partnerstwom, dostarczyliśmy rozwiązania opracowane w CBR ARH+ do niemal 100 klientów na 5 kontynentach.

Branże

W swojej działalności badawczo-rozwojowej, specjalizujemy się w dostarczaniu usług i produktów opartych o rozwiązania z pogranicza IT, maszyn oraz nowoczesnych materiałów. W swojej działalności wspieramy naszych klientów także w rozwoju poziomu zarządzania procesami (głównie technologicznymi) oraz dynamizacji wzrostu ich efektywności.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, budując dedykowany zespół ekspercki w oparciu o naszych stałych partnerów – merytorycznych i technologicznych. Stale współpracujemy zarówno z innymi Centrami Badawczo-Rozwojowymi, Państwowymi Instytutami Badawczymi) oraz z prywatnymi spółkami technologicznymi.

Kompetencje badawcze zespołu CBR ARH+ uzupełniamy doświadczonym zespołem zarządzającym, który zrealizował ponad 60 projektów badawczo-rozwojowych, w tym liczne ze środków publicznych. Dzięki temu mamy świadomość specyfiki realizacji tego typu projektów, umiejętnie omijając pułapki formalne czy rozliczeniowe.

ARH+ jako podmiot o statusie Centrum Badawczo Rozwojowego może świadczyć usługi badawczo rozwojowe zarówno finansowane ze środków prywatnych, jak i dotowane ze środków unijnych.

W jaki sposób znaleźć finansowanie na innowację w biznesie?

Nie wiesz jakie kryteria musi spełnić produkt, żeby sfinansować go z dotacji i który instrument finansowy jest dla Ciebie?

Pomożemy Ci to rozwiązać oraz uporządkować pracę koncepcyjną nad produktem. Skorzystaj z darmowego programu konsultacji z ekspertami – odpowiedz na kilka pytań o Twoim biznesie i umów termin spotkania online.

Kliknij i zarezerwuj wygodny termin

Partnerzy

Naziemne Składy Materiałów Wybuchowych

Naziemne Składy Materiałów Wybuchowych to flagowy projekt Centrum Badawczo Rozwojowego ARH+. Dzięki nawiązanym partnerstwom z Głównym Instytutem Górnictwa oraz JSW Innowacje, Grupa ARH+ oferuje technologię budowy Naziemnych Składów Materiałów Wybuchowych na terenie Zakładu Górniczego. Ta unikalna technologia pozwala kopalniom węgla kamiennego na osiągnięcie wyraźnych korzyści logistycznych, funkcjonalnych oraz finansowych w procesie gospodarowania środkami strzałowymi, przy prowadzeniu wszelkich prac oraz wyrobisk poziemnych

Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Przemysłu 4.0
w rolnictwie i przetwórstwie rolnym

ARH+ Sp. z o.o. realizuje projekt: Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Przemysłu 4.0
w rolnictwie i przetwórstwie rolnym.

Głównym celem projektu jest rozwój zaplecza badawczego poprzez utworzenie w strukturze spółki centrum badawczo rozwojowego, które pozwoli zrealizować prace badawczo-rozwojowe prowadzące do zwiększenia efektywności procesów sortowania owoców i warzyw dzięki opracowaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie sorterów optycznych do owoców i warzyw.

Wartość projektu 4 150 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 1 867 500,00 zł.

Zapytania ofertowe

Usługi

Równolegle do prac badawczo rozwojowych, ARH+ świadczy specjalistyczne usługi dla swoich partnerów.

Transport górników strzałowych wraz MW dla KWK

W oparciu o specjalistyczne pojazdy dopuszczone do przewozu materiałów wybuchowych w konwencji ADR, ARH+ świadczy usługi przewozu Transport górników strzałowych wraz Materiałem Wybuchowym

Obsługa składów MW

Posiadając doświadczony oraz wykwalifikowany personel, ARH+ zapewnia wydawców MW dla naziemnych składów MW – zarówno ruchomych, jak i stałych.

Obsługa instalacji sortujących

Posiadając doświadczony oraz wykwalifikowany personel, ARH+ zapewnia serwis oraz obsługę operatorską instalacji sortujących, przede wszystkim do owoców miękkich.

Tworzenie dedykowanego software

A oparciu o stałe partnerstwa i sprawdzony zespół programistów, CBR ARH+ tworzy dedykowane rozwiązania oprogramowania maszynowego, w tym w szczególności dla maszyn sortujących.

Kontakt

ARH+ sp. z o.o.
ul. Francuska 13/7
40-027 Katowice
NIP 954-274-42-85

Usługi B+R

cbr@arh-plus.pl

Usługi dla górnictwa

gornictwo@arh-plus.pl

Pozostałe usługi

kontakt@arh-plus.pl

impresa.com.pl © Copyright - ARH Plus